Esnaf ve Tacir Ayrımı

Günlük dilde esnaf veya tacir terimleri ayrım gözetmeksiniz her tülü işletme, firma için gelişi güzel bir şekilde kullanılabilmektedir. Ancak gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Vergi Usul Kanunu’na baktığımızda Esnaf ve Tacir arasında net ayrıma gidildiğini görmekteyiz. Hukuki açıdan tacir ve esnaf ayrımı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Konunun ayrıntıları için detaylar...

Kurucu Meclisin İdeal Tasarımı

Ülkemizde 1982 anayasasının artış değişmesi gerektiği konusunda büyük bir konsensus var. Ancak yeni anayasanın nasıl ve ne zaman şekilleneceği konusunda büyük çelişkiler ve fikir farklılıkları var. Kimileri mevcut meclisin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olmayı görüşünde kimileri ise mevcut meclisin bu görevi yerine getirebileceği görüşünü savunuyor. Bu noktada olaya biraz hukuki boyut getirmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde “kurucu meclis” kavramı irdelenmeli. Konunun ayrıntıları için detaylar...

Hukukçu Gençlerin Blogu