Kategori arşivi: Fikri ve Sınai Haklar

Marka Patent Hukuku

Global krizden ufak yaralarla çıkmayı başaran ve özellikle kuvvetli bankacılık sektörü ve umut vadeden ekonomik yapısı son olarak da kredi notunun yükseltilmesi ile Türkiye’ye yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda katlanacak artacağını gösteriyor. Peki marka patent piyasası açısındna baktığımızda bu ne anlama geliyor ?

Türkiye’ye yatırımın artması, yatırımcıların fikri haklarını koruma noktasındaki taleplerini de beraberinde getirecek. Rekabetin artması, kalite artışını da tetikleyecektir. Piyasa marka ve patent konusunda daha da bilinçlenecektir. Marka ve patent stratejilerinin bir şirket için en önemli kalemlerden olduğu anlayışı ülkemizde de giderek yaygınlaşacaktır.

Marka ve patent bir şirketin gayri maddi mal varlıklarıdır. Bazen bir markanın değerinin şirketin piyasadaki mevcut değerinden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. İletişim çağı beraberinde tüketiciye ulaşmada alternatif çeşitliliğini de getirdi. Bugün televizyon her eve girmiş durumda, internet çok yaygın bir kullanım alanına sahip. Böyle olunca markalaşmak da ürünün benzerlerinden ayrılabilmesi açısından şart hale geliyor. Aksi halde piyasada var olabilmek pek de mümkün değil.

Patent konusu da malesef ülkemizde henüz yeterince anlaşılabilmiş bi konu değil. Patent fikrin güvencesidir. Girişimcinin adeta silahıdır. Patenti olmayan bir girişimci ehliyetini kaybetmiş bir şoför gibidir. Ortaya konan ürünün veya teknik anlamda meydana getirilen bir artı değerin TPE kapsamında, hatta uluslararası bir takım organizasyonlar kapsamında güvence altına alınması çok mühim bir meseledir ve patent konusundaki bilinçlenme de ülkemizde gittikçe yaygınlaşacaktır.

Bu sebeple marka ve patetn alanındaki gelişmeler, güncel haberler takip edilmelidir ve bu konuda alınması gereken önlemler, stratejiler önceden planlanmalıdır. Bu arada www.patentakademisi.com sitesini de ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Telif Hakkı Davası Sunal Ailesi Lehine Sonuçlandı

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, Türk sinema tarihinde devrim yapacak bir karara imza attı. Filmleri TV’lerde tekrar tekrar gösterilen Kemal Sunal’ın ailesi ‘Düttürü Dünya’ ve ‘Yoksul’ filmlerinin yapımcısı Şerafettin Gür’e açtıkları tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Sunal ailesinin ünlü komedyenin filmlerinin yeni gösterimlerinden de telif almalarına karar verdi.

YEŞİLÇAM’A EMSAL KARAR OLUR

Kemal Sunal çoğu 1980’lerde çekilen filmleri için o dönemde özel televizyonlar olmaması nedeniyle Şerafettin Gür’den sadece sinema gösterimleri için ücret almış. Geçen yıllar için de filmlerin sağladığı öngörülemeyen ekonomik değerlerden Gür’ün tek başına yararlanmasının hakkaniyet ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine aykırı olduğunu belirten mahkemenin kararı emsal olacak.

Kaynak