Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi meselesi 5237 sayılı Türk Ceza Konunu 83. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir kimsenin ihmali davranışlarda bulunarak kasten adam öldürmesi mümkündür ve TCK tarafından cezaya bağlanmıştır.

İhmali davranış nedir ? Bir kimsenin kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan icrai davranış yükümünü yerine getirmemesi ihmali davranıştır. Tanımdan anlaşılacağı üzere kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenebilmesi için ortada kanundan kaynaklanan veya sözleşme gereği yüklenilmiş bir icrai davranış yükümü mevcut olmalıdır. Örneğin ahlak kuralları gereği yüklenilen icrai davranış yükümü madde kapsamına girmemektedir.

Acil servise gelen bir hastaya doktorun müdahale etme ve gerekli tedbirleri alma yükümü söz konusudur. Doktorun bu yükümünü ihmal etmesi sonucu hastanın ölmesi kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine tipik bir örnek arzetmektedir.

Madde kapsamına giren ikinci durum ise başkalarının hayatı ile ilgili tehlikeli bir durum oluşturanın bu durum karşısında ihmali tutum göstermesi ve gerekli önlemleri almaktan kaçınmasıdır. Buna trafikte çarptığı kişiyi hastaneye götürmek yerine orada bırakıp giden, çarptığı kişinin ölümüne göz yuman sürücüyü örnek gösterebiliriz. Bu durumda sürücü ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlemiş olacaktır.

Madde gerekçesinde ihmali davranışla öldürme fiilinin taksirli olarak işlenebileceğine de değinilmiş. Madde kenar başlığıyla çelişmesine rağmen böyle bir açıklama getirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. İhmali davranış taksirli bir şekilde meydana gelmiş olabilir. Hastasına zamanında müdahale etmeyen doktor, hastanın öleceğini öngörememiş, o an şartların hastanın ölümüne müsait olduğunu bilememiş olabilir. Bu durumda taksirle öldürmenin ihmali davranışla gerçekleştiği sonucuna gitmek gerekecektir. Suçun manevi unsuru açısından somut olayda yapılacak değerlendirmede kişinin ihmali davranışı olası kastla gerçekleştirdiği sonucuna da gidilebilir. Maddenin gerekçesinde bu ihtimalin de söz konusu olabileceği belirtilmiştir.

Maddenin 3. fıkrasında ise verilecek cezalar yer almaktadır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

MADDE 83. – (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

“Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi” üzerine bir yorum

  1. merhaba 29,06,2011 tarihinde evde çıkan yangında annemi kaybettim. babam yaralı kurtuldu ve yegenim ordaydı ona hiçbirşey olmadı ve anlatımları çelişkili, yangına hiçbir mudahale etmedi ve babam bagırıyordu annem yine bagırıyordu ama kendisi yan odada hiçbirşey görmedim duymadım diyiyor,, kendisinin anlatımı bu sekil.. sabah 06 ya kadar uyakmış gece 03.30 da anneme su vermiş, ve sabah 06.30 kadar uyanık oldugunu diyor.ama bir durum var annem oruc tutmak için sahura bile kalkamamış ve midesi boştu.. polisin incelemesi gece yangın başlamış dedi.. ve ben bu yangında bir ihmalkarlıktan şüpheleniyorum ifadesi yalan ifade.. bana yardımcı olun lütfen.. yegenimin ceza almasını istiyorum

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.