Etiket arşivi: esnaf kimdir

Esnaf ve Tacir Ayrımı

Günlük dilde esnaf veya tacir terimleri ayrım gözetmeksiniz her tülü işletme, firma için gelişi güzel bir şekilde kullanılabilmektedir. Ancak gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Vergi Usul Kanunu’na baktığımızda Esnaf ve Tacir arasında net ayrıma gidildiğini görmekteyiz. Hukuki açıdan tacir ve esnaf ayrımı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Öncelikle bu konuda çıkartılmış 12363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yola çıkmak gerekiyor. İlgili Bakanlar Kurulu Kararnamesi Vergi Usul Kanununa da atıfta bulunarak kimlerin esnaf ve sanatkar kabul edileceğini kimlerin tacir ve sanayici kabul edileceğini belirlemiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararnamesine Göre

Esnaf ve Sanatkarlar:

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kollarından birine dahil olan, ekonomik faaliyetini sermayesi ile ve bedeni gücü ile sürdüren, kazancı tacir veya sanayici kadar yüksek olmayan, işletme hesabına göre defter tutup basit usulde vergilendirilenler ve vergiden muaf bulunanlardan Vergi Usul Kanunu 117. maddedeki 1. ve 3. bentteki limitlerinin yarısı ile 2. bentteki limitin tamamını aşmayan kimselerdir.

Bu kimseler esnaf ve sanatkar odasına kayıtlı iken takibeden yıllarda alım ve satımları esnaf olma haddini aşsa dahi kendi rızaları olmadan ticaret siciline kaydedilemezler. Ancak alım veya satımları esnaf limitlerinin 6 katına çıkması halinde ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar birliği bünyesindeki bir odaya kaydedilmeleri gerekir.

Tacir ve Sanayiciler:

Vergi Usul Kanunda belirtildiği üzere birinci sınıf tacir kabul edilen ve bilanço usulüne göre defter tutan veya işletme hesabına göre defter tutanlar yukarıda esnaf ve sanatkarlar için belirtilen kriterlerin dışında kalmaları durumunda tacir ve sanayici kabul edilirler. Bu kimseler ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı bir odaya kaydedilirler.