Etiket arşivi: Prof Dr Nami Barlas

Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Nami Barlas

Prof. Dr. Nami BarlasBöyle bir blog açmışken Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Nami Barlas hakkında bir sayfa açmamak doğru olmaz diye düşündüm. Kendisinden bir sene dahi olsa Borçlar Hukuku dersi alabilmiş olmak büyük bir onur ve mutluluk benim için.  Prof. Dr. Nami Barlas, 2010 senesi itibariyle Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde akademik hayatına devam etmektedir.

Hukuk bilgi ve tecrübesinden faydalanabilmek adına daha fazla kitap yazmasını arzu ettiğimi belirterek mevcut eserlerini aşağıda paylaşıyorum:

 • Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri Ayrıntılar…
 • Makalelerim Cilt:1 Ayrıntılar…
 • Medeni Hukuk Temel Kavramlar Ayrıntılar…
 • Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar
 • Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları
Eğitim Geçmişi:
 • 1991 Doktor unvanını alma ve doktoradan mezuniyet İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul
 • 1988-1990 Doktora tezi çalışmaları Eberhard-Karls Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tübingen
 • 1988-1989 Üst düzey almanca öğrenimi Eberhard-Karls Üniversitesi Filoloji Fakültesi Tübingen
 • 1986-1988 Doktora yeterlilik ve tez hazırlığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul
 • 1984-1986 Doktora öğrenimi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul
 • 1982-1984 Yüksek lisans öğrenimi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul
 • 1978-1982 Lisans Eğitimi (“Pekiyi” derece ile ve “Birincilikle” Mezuniyet) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul
 • Mesleki Geçmişi:
 • 2002 Profesör Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul
 • 2002 Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul
 • 2002 Doçent (kadro ile nakil) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul
 • 1997-2002 Doçent İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul
 • 1992-2002 Ek görevlendirme ile misafir öğretim üyesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul-Kocaeli
 • 1992-2000 Ek Görevlendirme ile Y.Lisans ve Doktora dersler verme İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul
 • 1992-1998 Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul
 • 1991-1997 Yardımcı Doçent İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul
 • 1982-1991 Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul