Etiket arşivi: Ticari İşletme Pratik Kitabı

Ticaret Hukuku Uygulamalı Ders Örnekleri

Türk Ticaret Hukuku doktrininde önemli yerleri olan ticaret hukuku hocaları; Abuzer Kendigelen ve Ömer Teoman’ın kaleme aldığı Ticaret Hukuku Uygulamalı Ders Örnekleri kitabı Eylül 2010 tarihinde 4. Bası olarak hukuk marketlerdeki yerini aldı. Özellikle öğrencileri İçtihad üzerinde çalışma yapmaya sevkeden tekniği ile dikkat çeken değerli bir pratik çalışma kitabıdır, kendini ticaret hukuku alanında geliştirmek isteyen öğrencilere tavsiye ederiz.

Önsöz’den..

Bu basıda da eserin daha önceki basılardaki kimliği ilke olarak aynen korunmus, bu bağlamda eserde bir önceki basıda yer verilen olaylar tamamen gözden geçirilerek, öncelikle yollama yapılan literatür ve kararlar güncellestirilmis, bazı olaylara soru eklemek veya soruları yeniden formüle etmek gibi küçük müdahalelerde bulunulmus, bu arada sadece iki olay tamamen değistirilmistir.

Bununla birlikte bu basıda bazı yenilikler ve ilaveler de yapılmıstır. Bu anlamda bir yandan esere, ticaret hukukunun tartısmalı alanlarına iliskin ve mümkün olduğunca güncel bazı kararların genis özetleri eklenmis, böylece eserin birinci derecede muhatabı olan öğrenciler karar incelemesi yapmaya yönlendirilmek istenmistir.

Süphesiz karar incelemesi, diğer olaylardan farklı olarak, öncelikle çözülmesi gereken sorunları tespit etmek zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Öte yandan kitapta, sadece sınav sorumluluğu bakımından yol göstermesi amacıyla Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılan ticaret hukuku sınavlarına iliskin son iki yıllık soruların ve bunların bir kısmının cevaplarının yayınlanmasında yarar görülmüstür.

Aşağıdaki linkten kitabın içindekiler kısmına göz atabilirsiniz.

http://www.hukukmarket.com/images/contentspdf/136972.pdf